Om os

Velkommen til Stubberkloster Gods

 

Stubberkloster Gods byder velkommen til sit naturskønne område.

 

Området er dannet i istiden og er meget natursmukt med sine søer, bakker og dale, hvor mange af sletterne ligner en afrikansk savanne.

 

Stubberkloster, hvor en del af ruinen er bevaret, var oprindeligt et nonnekloster, grundlagt sidst i 1100 tallet.

 

I 1849 blev jorderne udskilt fra klosteret og blev delt ud i mange mindre lodder, men i begyndelsen af 1900 tallet begynder en ny æra, for det der i dag kaldes Stubberkloster Gods.

 

På den tid begyndte den daværende ejer af stedet, hvor hovedbygningen ligger i dag, Valdemar Düring Lausen, at opkøbe jorden omkring, og i 1915 købte han det gamle kloster, som ligger på modsatte side af Stubbergård Sø.

 

Til godset hører 477 ha. jord, hvoraf ca. halvdelen er skov. Hertil kommer 75 ha sø og fiskeret i Stubbergård Sø. Herudover hører Palm Sø og Ladegård Sø også til godset.

 

I 1962 indhegnede man en del af arealet til dyrehave og udsatte vildsvin, som man hentede i Finland. I dag er dyrehaven på 253 ha, som rummer en stor bestand af vildsvin, kronvildt, dåvildt og lidt råvildt.