Jagtkonsortie
Jagtkonsortiet består af op til 10 A medlemmer, som har ret til at have B medlemmer.

Disse medlemmer har to jagtdage hver måned i jagtsæsonen med ret til at være 5 skytter i dyrehaven og 1 udenfor hver gang.

DER MÅ IKKE AFHOLDES DRIVJAGTER P.G.A. RISIKOEN FOR AT SKADE TRÅDHEGN OG VILDTET.

Hver A plads bliver inden sæsonens start tildelt en kvote, som vedkommende kan fordele blandt sine gæster.

Sidste års kvote var på 15,3 stk. klovbærende vildt i hegnet og frit udenfor pr. A plads, og vi forventer mindst det samme i år.

Vildtet tilfalder jægerne, og der er et lille slagteri til rådighed til slagtning.

Når Stubberkloster udlejer dagjagter, vil det ikke gå ud over konsortiemedlemmernes kvote, da der vil blive solgt tilsvarende færre A pladser, ligesom der kun vil blive jaget 1 dag om måneden pr. kvoteplads.