Jagt/jagtkonsortie
JAGT
Stubberkloster tilbyder gode jagtmuligheder.

Arealet, som er meget smuk natur med søer og istidslandskab samt skov, består af 477 ha + 75 ha sø og fiskeret.

253 ha af arealet er indhegnet som dyrehave med en stor bestand af vildsvin, råvildt, dåvildt og kronvildt samt fuglevildt.

Herudover er der flere arealer, som også er en del af jagtkonsortiets kontrakt. På disse arealer er der også en stor bestand af råvildt, dåvildt, kronvildt samt fugle.

JAGTKONSORTIET:
Jagtkonsortiet består af op til 10 A medlemmer, som har ret til at have B medlemmer.

Disse medlemmer har to jagtdage hver måned i jagtsæsonen med ret til at være 5 skytter i dyrehaven og 1 udenfor hver gang.

DER MÅ IKKE AFHOLDES DRIVJAGTER P.G.A. RISIKOEN FOR AT SKADE TRÅDHEGN OG VILDTET.

Hver A plads bliver inden sæsonens start tildelt en kvote, som vedkommende kan fordele blandt sine gæster.

Vi forventer en kvote på 17 stk. klovbærende vildt i de kommende sæsoner pr. A plads + frit udenfor hegnet.

Vildtet tilfalder jægerne, og der er et lille slagteri til rådighed til slagtning.

Når Stubberkloster udlejer dagjagter, vil det ikke gå ud over konsortiemedlemmernes kvote, da der vil blive solgt tilsvarende færre A pladser, ligesom der kun vil blive jaget 1 dag om måneden pr. kvoteplads.

DAGJAGTER:
Dagjagter er hovedsageligt baseret på vildsvin, men med mulighed for tilkøb af andet, såfremt Stubberkloster har noget ledigt på deres kvote.

På dagjagterne er der plads til op til 10 skytter, som alle sidder i tårne og stiger.

Jagten foregår ikke som drivjagt, men Stubberklosters personale vil bevæge sig runde i de tætte områder, hvor vildsvinene typisk holder til, for at forsøge at trykke dem ud.

Der vil være mulighed for at købe kødet fra skudt vildt, ligesom trofæer vil tilfalde skytterne.

Selektiv afskydning: Selektiv afskydning af kronvildt, dåvildt og vildsvin med erfaren jagtfører 1:1 el. 1:2 er også en mulighed.

HVIS DU ER INTERESSERET I ET A MEDLEMSSKAB.
ELLER SOM B MEDLEM, AT BLIVE SAT I FORBINDELSE MED ET A MEDLEM.
ELLER DAGJAGT/SELEKTIV AFSKYDNING.

SEND EN MAIL TIL: aknor@mail.dk